Звіт про базове відстеження результативності розпорядження голови

Звіт про базове відстеження результативності розпорядження голови Баришівської райдержадміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації»

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

         Розпорядження голови Баришівської райдержадміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації» від 02.07.2014 № 218.

2. Виконавець заходів з відстеження.

         Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Основними цілями прийняття розпорядження є створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, а саме:

1)      запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості надання;

2)      забезпечення отримання послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки;

3)      організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами звернень;

4)      спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

5)      забезпечення вільного доступу суб’єктам звернень до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

6)      удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, їх посадових осіб у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності»;

7)      мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

Здійснено у період з 25.11.2014 по 26.12.2014та оприлюднено на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://www.adm-baryshivka.gov.ua

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися такі показники:

- кількість звернень осіб для отримання адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- кількість звернень суб’єктів господарювання за отримання документів дозвільного характеру;

- кількість виданих документів дозвільного характеру;

- кількість зареєстрованих декларацій;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Показники результативності

2013 рік

2014 рік

Кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги

 

-

 

999

 

Кількість наданих адміністративних послуг

 

-

934

Кількість звернень суб’єктів господарювання за отримання документів дозвільного характеру

 

46

 

30

Кількість виданих документів дозвільного характеру

 

40

 

8

Кількість зареєстрованих декларацій

14

5

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

 

Позитивним моментом впровадження цього регуляторного акта є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема норм Закону України «Про адміністративні послуги».

 

Тимчасово виконуючий обов’язки голови адміністрації    Д.М. Загуменний

 

 

 

Звіт про повторне відстеження результативності

1. Вид та назва регуляторного акта.

 Розпорядження голови Баришівської райдержадміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації» від 02.07.2014 № 218.

2. Виконавець заходів з відстеження.

Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Основними цілями прийняття розпорядження є створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, а саме:

1)      запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості надання;

2)      забезпечення отримання послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки;

3)      організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами звернень;

4)      спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

5)      забезпечення вільного доступу суб’єктам звернень до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

6)      удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, їх посадових осіб у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності»;

7)      мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

Здійснено у період з 03.07.2015 по 04.08.2015та оприлюднено на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://www.adm-baryshivka.gov.ua

5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів.

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися такі показники:

- кількість звернень осіб для отримання адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- кількість звернень суб’єктів господарювання за отримання документів дозвільного характеру;

- кількість виданих документів дозвільного характеру;

- кількість зареєстрованих декларацій;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Показники результативності

2014 рік

січень-червень 2015 року

Кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги

 

999

 

 

4209

Кількість наданих адміністративних послуг

 

934

 

4111

Кількість звернень суб’єктів господарювання за отримання документів дозвільного характеру

 

30

 

74

 

Кількість виданих документів дозвільного характеру

 

8

 

4

Кількість зареєстрованих декларацій

5

1

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

 

Позитивним моментом впровадження цього регуляторного акта є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема норм Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

 

Голова адміністрації    М.І. Стельмах