Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Баришівською райдержадміністрацією у 2016 році

І. ВСТУП

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Баришівською районною державною адміністрацією впродовж 2016 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон) та завдань, доведених дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, листів Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також заходів з реалізації державної регуляторної політики, визначених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у Баришівському районі на 2015-2016 роки, затвердженою рішенням Баришівської районної ради від 25.12.2014 № 1596-57-06.

Регуляторними органами району спрямовувалася робота на:

• безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі - Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

• встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

• підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

• забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

•  залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у Баришівській районній державній адміністрації здійснює відділ  економічного розвитку і торгівлі.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

В районі налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів. Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Баришівського району проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та Постанови.

Відповідно до вимог статті 7 Закону, 06.12.2016 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Баришівської райдержадміністрації на 2017 рік (далі - План) та оприлюднений 13.12.2016 року відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://adm-barishivka.gov.ua в розділі«Регуляторна політика» підрозділ «Планування регуляторної діяльності».

9.12.2016 року відбулося засідання постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, де було розглянуто питання здійснення державної регуляторної політики протягом 2016 року та затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік.

Проект регуляторного акта - розпорядження голови адміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації» оприлюднено в районній газеті «Баришівський вісник» №8 від 01.03.2014 року та на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://adm-barishivka.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів». Проект регуляторного акта погоджено у Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (рішення №456-т від 12.06.2014 року).

Аналіз регуляторного впливу оприлюднено 03.03.2014 року на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://adm-barishivka.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

 Базове відстеження регуляторного акта було здійснено у період з 25.11.2014 по 26.12.2014 року. 

Повторне відстеження регуляторного акта було здійснено у період з 03.07.2015 по 04.08.2015 року.

Звіти про базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта були оприлюднені  на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://adm-barishivka.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» підрозділ «Відстеження результативності».

Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів регуляторними органами району здійснюється у відповідності до затверджених План-графіків проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

У відділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, працює «гаряча телефонна лінія».

ІІІ.ВИСНОВКИ

Протягом 2016 року робота Баришівської районної державної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Баришівською райдержадміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України.

Баришівська районна державна адміністрація у 2017 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

 

Голова райдержадміністрації  М.Ф. Клименко