Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Баришівською райдержадміністрацією у 2018 році

І. ВСТУП

Протягом 2018 року реалізація державної регуляторної політики Баришівською районною державною адміністрацією здійснювалась у відповідності до вимог, визначених Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами з питань державної регуляторної політики.

Регуляторними органами району спрямовувалася робота на:

• безумовне дотримання вимог чинного законодавства України у сфері державної регуляторної політики;

• встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

• підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу, звітів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів;

• забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

• посилення методичного забезпечення щодо впровадження державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування;

• залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів;

• запровадження ефективних форм моніторингу виконання основних засад чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики у Баришівській районній державній адміністрації здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

В районі налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розробка проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Баришівської райдержадміністрації  проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Відповідно до вимог статті 7 Закону, 15 грудня 2017 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Баришівської райдержадміністрації на 2018 рік (далі - План) та оприлюднений 16.12.2017 року відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному на веб-сайті Баришівської районної державної адміністрації http://adm-barishivka.gov.uaв розділі «Регуляторна політика» підрозділ «Планування регуляторної діяльності».

Згідно з вимогами статті 7 Закону 13 грудня 2018 року було затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Баришівської райдержадміністрації на 2019 рік (далі – План) та оприлюднено в той же день відповідно до вимог статті 13 Закону на головній сторінці офіційного веб-сайту райдержадміністрації (http://adm-barishivka.gov.ua) в модулі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна політика».

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на головній сторінці офіційного веб-сайту райдержадміністрації (http://adm-barishivka.gov.ua) в модулі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».

10.12.2018 року відбулося засідання постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, де було розглянуто питання здійснення державної регуляторної політики протягом 2018 року та затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік.

Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів регуляторними органами району здійснюється у відповідності до затверджених План-графіків проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

У відділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, працює «гаряча телефонна лінія».

ІІІ.ВИСНОВКИ

Протягом 2018 року робота Баришівської районноїдержавної адміністрації була направлена на забезпечення відповідності державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики на території районузалишаються:

неухильне дотримання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону;

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України;

оптимізація регулювання господарської діяльності на місцевому рівні, зменшення регуляторного тиску на суб`єктів господарювання, що позитивно вплине на збільшення кількості як суб`єктів господарської діяльності,
так і створення ними робочих місць;

навчання відповідальних фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району
з практичних питань здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Баришівською райдержадміністрацією забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України. Проведена робота в цьому напрямку сприяє зменшенню регуляторного тиску на підприємницьке середовище.

Баришівська районнадержавна адміністрація у 2019 році планує продовжувати активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

 

 

Голова райдержадміністрації   О.А. Левченко