Інформація управління фінансів

Довідка

про виконання районного бюджету

Баришівського району за 2019 рік.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 2019 рік складають 159414,9 тис.грн.( 100,6 % виконання).

До спеціального фонду надходження становлять 3323,2 тис.грн. при  уточнених кошторисних призначеннях 3742,2 тис.грн. (88,8 % виконання).

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 7728,4 тис.грн.  при плані на звітний період 3545,2 тис.грн., перевиконання становить 4183,2 тис.грн. (218 %).

Надходження податку з доходів фізичних осіб склали 5806,9 тис.грн. при плані 3008,2 тис.грн. (193,0 %), адміністративного збору за проведення державної реєстрації отримано 127,4 тис.грн.,  плати за надання інших адміністративних послуг – 1714,5 тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 76,4 тис.грн., інші надходження – 3,2 тис.грн.

За 2019 рік з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 1561,7 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 8338,5 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 37000,0 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

-         освітньої субвенції – 33712,6 тис.грн.;

-         медичної субвенції – 1837,9 тис.грн.;

-         субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1449,5 тис.грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 104786,3 тис.грн. при плані на звітний період 108004,3 тис.грн., що становить 97,02 %  виконання, в тому числі:

- субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 37972,1 тис.грн.;

- субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання  жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи – 41,6 тис.грн.;

- субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім»ях – 285,8 тис.грн.;

- субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати  – 38085,0 тис.грн.;

- субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 369,3 тис.грн.;

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3488,4 тис.грн.;

-         субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 110,8 тис.грн.;

-         субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 102,4 тис.грн.

-         субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 6592,3 тис.грн.;

-         субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 192,6 тис.грн.;

-         субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  – 1100,6 тис.грн.

Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 1229,2 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 15216,2 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду складають 396,9 тис.грн., що становить 77,5 %  до уточненого річного плану,  а саме: плата за послуги надійшла в сумі 376,8 тис.грн., коштів на виконання окремих доручень отримано 20,1 тис.грн.

До бюджету розвитку (спеціального фонду) надійшло інших субвенцій в сумі 1040,7 тис.грн. або 100 % до уточненого річного плану та субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 1885,5 тис. грн. відповідно до уточненого плану на рік 2189,2 тис.грн.

За 2019 рік видатки  районного бюджету становлять 172546,2тис. грн., з них видатки загального фонду – 159742,5тис.грн. при уточненому річному плані 166208,1 тис.грн., що становить 96,1 відсотка, видатки спеціального фонду – 12803,7 тис. грн. при уточненому річному плані 15499,2 тис.грн., що становить 82,6 відсотка.

Структура видатків загального фонду районного бюджету слідуюча:

62,72 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів населенню (45425,4 тис.грн.) -  видатки на зарплату з нарахуванням (28482,6 тис.грн.);

20,74 % -   видатки на енергоносії (9423,2 тис.грн.);

  1,74  %  -    видатки на харчування та медикаменти (790,7 тис.грн.);

  14,80 %   -    інші видатки (6728,9 тис.грн.).

 Стан фінансування галузей бюджетної сфери за 2019 рік (з врахуванням трансфертів):    

тис.грн.  

 

 

Всього

в тому числі

коштами районного бюджету

субвенції з бюджетів ОТГ

Державне управління

3155,6

3155,6

 

Освіта

27209,2

16339,0

10870,2

Охорона здоров’я

10527,5

2053,6

8473,9

Соцзахист

79825,6

78500,5

1325,0

Культура

1871,9

266,8

1605,1

Спорт

304,5

70,4

234,2

Житлово-комунальне господарство

24,8

17,0

7,8

Інша діяльність

80,9

80,9

 

Всього

123000,0

100483,8

22516,2

 

 

Протягом 2019 року були профінансовані програми, на

виконання яких передбачались кошти рішеннями районної ради,  в сумі 12864,7 тис.грн., а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 133,2тис. грн.;

 - районна програма розвитку фізичної культури і спорту«Баришівщина спортивна»– 70,4тис. грн.;

- районна програма «Турбота» - 284,0 тис. грн;

- районна комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" – 234,6 тис.грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 977,6 тис. грн.;

     - програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та закладів дошкільної освіти Баришівського району  - 471,8 тис.грн.

-програма розвитку місцевого самоврядування в Баришівському районі – 123,4 тис.грн.;

- програма профілактики та протидії злочинності у Баришівському районі на 2017-2020 роки "Безпечна Баришівщина" – 80,9 тис.грн.;

 - програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Баришівським районом – 50,0 тис.грн.;  

 - програма забезпечення виконання Баришівською райдержадміністрацією делегованих їй Баришівською районною радою повноважень – 734,8 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Центр певинної медико-санітарної допомоги» - 2227,2 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Баришівська центральна районна лікарня» - 7087,2 тис.грн.;

- програма забезпечення населення Баришівського району якісною питною водою на 2011-2020 роки – 341,6 тис.грн.;

- програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Баришівської райдержадміністрації на 2019 рік  - 48,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено видатки на виплату допомог сім"ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі  37972,1  тис.грн., заборгованість  на звітну дату відсутня.

На державну  соціальну допомогу по утриманню  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів видатки склали 285,8 тис.грн.

По наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату електроенергії, теплопостачання, природного газу, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття проведено розрахунків у сумі 38085,0тис.грн.

По пільгах та субсидіях населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу профінансовано 369,3 тис.грн.

 По субвенції з Державного бюджету  на надання пільг з послуг зв”язку  та інших передбачених законодавством пільг на звітну дату рахується прострочена  кредиторська заборгованість (з 2015 року) в сумі  25,5 тис.грн. в т.ч. по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 6,4 тис.грн., по інших пільгах громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 19,1 тис.грн.

 Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 12803,7 тис.грн., з них:

-  за рахунок платних послуг – 478,9 тис.грн.;

- коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 224,7 тис.грн.;

- спеціальні видатки – 12100,1 тис. грн. 

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.01.2020 становить 7460,70418 тис.грн. (в т.ч. районного бюджету – 6994,9578 тис.грн., освітньої субвенції – 100,549 тис. грн., медичної субвенції (цукровий діабет) – 354,546 тис.грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,65056 тис.грн.

По спеціальному фонду залишок коштів – 205,1 тис.грн. ( охорона навколишнього середовища).

 

Начальник управління фінансів Т. МОЙСІЄНКО