Інформація управління фінансів

Довідка про виконання районного бюджету

за 1 квартал 2018року.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за І квартал 2018 року складають в сумі 106733,2 тис.грн. (98,7 % виконання).

До спеціального фонду надходження становлять 1682,8 тис.грн. при  уточненому річному плані 4710,9 тис.грн. (35,7 % виконання).

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 15161,2 тис.грн.  при плані І кв.2018 року  13452,0 тис.грн., перевиконання становить 1709,2 тис.грн. (112,7 %).

Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб,  питома вага якого складає  96,8 % у власних надходженнях. Надходження цього податку склали 14671,5 тис.грн., що становить 109,8% до плану на звітний період (темп росту до відповідного періоду минулого року -  120,8%, або +2523,1 тис.грн.).

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності складає 94,1 тис., частини чистого прибутку надійшло в сумі 4,7 тис.грн., адміністративних зборів за проведення державної реєстрації – 129,3 тис.грн., інших надходжень – 261,6 тис.грн.

За І квартал 2018 року з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 573,9 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 3319,5 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 23392,1 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

-         освітня субвенція (код 41033900) – 15540,3 тис.грн.;

-         медична субвенція (код 41034200)– 7851,8 тис.грн.,

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному фонду отримано в сумі 62494,9 тис.грн. при плані за звітний період 62502,6 тис.грн., що становить 100%  виконання, в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу ( код 41050300) – 10564,7 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім»ях (код 41050700) – 160,2 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( код 41050100) – 51154,0 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код 41050200) – 160,6 тис.грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41051200) – 81,0 тис.грн.;

-         субвенція на лікування хворих на цукровий діабет ( код 41051500) – 205,8 тис.грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (код 41052000) – 168,6 тис.грн.

Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 307,2 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 1484,4 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ за І квартал 2018 року складають 1631,3 тис.грн., що становить до аналогічного періоду минулого року 69,6%  (відповідний період минулого року – 2345,4 тис.грн.), та 37,1% до уточненого річного плану,  а саме: плата за послуги надійшла в сумі 1172,4 тис.грн. (минулий рік – 744,1 тис.грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:

по відділу культури – 138,5 тис.грн. (мин. рік – 93,1 тис.грн.), це батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку, що становить 24,2% до  річного плану;

по відділу освіти – 794,3 тис.грн. (мин. рік – 520,1  тис.грн.), це плата батьків за харчування дітей, навчання дітей в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщень, що становить 26,9% до  річного плану;

по центральній районній лікарні надійшло 225,3 тис.грн. (мин. рік – 118,5 тис.грн.) за медичні послуги населенню  - 35,8% до  річного плану);

по ЦПМСД – 0,00 тис.грн. (мин. рік – 1,8 тис.грн.) (оренда приміщень);

по територіальному центру – 11,2 тис.грн. (мин.рік – 7,5 тис.грн.) за надані послуги швачки та перукаря та за  обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти (32,0% до річного плану);

СК “Прогрес” – 3,1 тис.грн. (мин.рік – 3,1 тис.грн.) за оренду приміщення (20,7% до  річного плану).

Крім того, за І кв.2018 р. до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень в сумі 458,9 тис.грн. (минулий рік – 1601,3 тис.грн.), в тому числі по відділу освіти – 111,8 тис.грн.,   центральній районній лікарні – 117,4 тис.грн., ЦПМСД – 18,2 тис.грн., відділ культури – 2,4 тис.грн., територіальному центру – 209,1 тис.грн.

До бюджету розвитку (спеціального фонду) надійшло субвенцій сільських/селищної рад в сумі 51,5 тис.грн.

За  1 квартал 2018 року видатки  районного бюджету становлять 112972,5тис. грн., з них видатки загального фонду – 111724,9тис. грн. при уточненому річному плані 328275,6 тис.грн., що становить 25,6 відсотка, видатки спеціального фонду –  1247,8 тис. грн. при уточненому річному плані 6743,5 тис.грн., що становить 18,5 відсотка.

Питома вага районного бюджету у зведеному бюджеті  району складає 84,2 відсотка.

Структура видатків загального фонду районного бюджету за 1 квартал 2018 року слідуюча:

80,9 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів -  видатки на зарплату з нарахуванням;

17,3 % -   видатки на енергоносії;

1,2  %  -    видатки на харчування та медикаменти;

0,6 %   -    інші видатки.

 В порівнянні з 1 кв. 2017 року профінансовано видатків загального фонду районного бюджету на 28738,5тис.грн. більше, або на  34,6 % , з них:

видатки на заробітну плату з нарахуванням збільшились на 8230,2 тис. грн. (126,9*%), профінансовано 38792,5 тис.грн.;

на енергоносії зменшились на 2983,5 тис.грн. (74,0 %), профінансовано 8473,7 тис. грн.;

на харчування зменшились на 658,5 тис.грн. (40,2 %), профінансовано 442,9 тис. грн..;

на медикаменти збільшились на 3,7 тис.грн. (103,0 %), профінансовано 128,6 тис. грн.

Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за  1 квартал 2018 року  (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з 1 кварталом 2017 роком характеризується наступними показниками:    

 

 

 

1 кв.2017р.

 

 

1 кв. 2018 р.

 

Відхилення

тис.грн.

%

Освіта

31204

34409,2

+ 3205,2

110,3

Охорона здоров’я

8811,3

9681,5

+ 870,2

109,9

Соцзахист

39764,6

63820,2

+ 24055,6

160,5

Культура

2031,2

2271,0

+239,8

111,8

Спорт

467,0

    524,9

+ 57,9

112,4

 

 

З районного бюджету направлялись кошти  на утримання ФСТ “Колос”  в сумі 24,7 тис.грн.  при  уточнених річних призначеннях 131,1 тис. грн.,     (відповідний період минулого року– 20,1тис.грн.) та ДЮСШ «Колос» в сумі 56,7 тис.грн. при уточненених річних призначеннях 288,1 тис. грн.. (відповідний період минулого року– 42,4тис.грн.).

Протягом   1 кварталу 2018 рокубули профінансовані програми, на виконання яких  передбачались кошти рішенням районної ради,  а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 15,8тис. грн.;

 - районна програма розвитку фізичної культури і спорту«Баришівщина спортивна»– 3,2тис. грн.;

- програма розвитку та удосконаленняроботи Баришівського районного    комунального підприємства «Районне інформаційне агентство»  - 75,7тис. грн.;

- районна комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» - 11,4 тис. грн.;

-програма з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних силах України в Баришівському районі «Призовник» - 8,0 тис. грн.;

-районна програма «Турбота» - 89,9 тис. грн;

- районна програма розвитку культури – 32,0 тис. грн.;

- програма розвитку системи освіти ( напрям «Обдарована дитина» - 5,2 тис. грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 52,0 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету за 1 квартал 2018 року

проведено видатки на виплату допомог сім"ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі  10564,8  тис.грн., заборгованість  на звітну дату відсутня.

На державну  соціальну допомогу по утриманню  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів видатки склали  160,2 тис.грн.

По наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату електроенергії, теплопостачання, природного газу, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття за1 квартал 2018року  проведено розрахунків у сумі 51154,0тис.грн., у тому числі  направленона погашеннязаборгованостіминулого року  41,0 тис.грн.За звітними даними на 01.04.2018року рахується кредиторська заборгованість поточного року  в сумі22675,5тис.грн.

 По пільгах та субсидіях населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу профінансовано 160,6 тис. грн. (заборгованість минулого року).  На звітну  дату рахується кредиторська заборгованість за  минулий рік в сумі  82,4 тис.грн.

 По субвенції з Державного бюджету  на надання пільг з послуг зв”язку  та інших передбачених законодавством пільг на звітну дату рахується прострочена  кредиторська заборгованість ( з 2015 року) в сумі  25,5 тис.грн. по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 6,4 тис.грн., по інших пільгах громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 19,1 тис.грн. Заборгованість виникла в зв»язку з тим, що  в державному бюджеті на 2018 рік не передбачені виплати по цій субвенції.

Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 1247,8 тис.грн., з них:

-  платні послуги – 877,8 тис.грн. (відповідний період минулого року – 706,5 тис. грн.);

- кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 318,5 тис.грн. (відповідний період минулого року – 1512,3 тис. грн.);

- спеціальні видатки – 51,5 тис. грн. (відповідний період минулого року – 85,5 тис. грн.). 

За рахунок платних послуг на заробітну плату  з нарахуванням направлено 184,1тис. грн., на харчування – 459,0тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.04.2018складає 22963,6 тис.грн. По субвенціях з держбюджету кредиторська заборгованість становить 22783,5 тис.грн,, по місцевому бюджету – 180,1 тис.грн. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 18294,0 тис.грн. (-44,3 %). Прострочена кредиторська заборгованість складає 8722,4 тис.грн. за рахунок субвенції з держбюджету. Простроченакредиторська заборгованість виникла в результаті недофінансування коштів з державного бюджету та в зв’язку з відсутністю кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість по захищеним статтям станом на 01.04.2018 року відсутня.

 

Т.Б. Мойсієнко,начальник управління фінансів райдержадміністрації