Інформація управління фінансів

Довідка

про виконання районного бюджету

за 9 місяців 2018року.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2018 року складають в сумі 266681,7 тис.грн. (100,7 % виконання).

До спеціального фонду надходження становлять 13451,0 тис.грн. при  уточненому річному плані 14661,7 тис.грн. (91,7 % виконання).

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 54515,7 тис.грн.  при плані 9 місяців 2018 року  50460,0 тис.грн., перевиконання становить 4055,7 тис.грн. (108,0 %).

Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб,  питома вага якого складає  98,6 % у власних надходженнях. Надходження цього податку склали 53732,8 тис.грн., що становить 107,2% до плану на звітний період (темп росту до відповідного періоду минулого року -  120,3%, або +9059,2 тис.грн.).

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності складає 94,1 тис., частини чистого прибутку надійшло в сумі 138,9 тис.грн., адміністративних зборів за проведення державної реєстрації – 260,1 тис.грн., інших надходжень – 289,8 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 1721,3 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 13664,7 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 75019,6 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

-         освітня субвенція (код 41033900) – 51464,1 тис.грн.;

-         медична субвенція (код 41034200) – 23555,5 тис.грн.,

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному фонду отримано в сумі 114982,5 тис.грн. при плані за звітний період 115956,3 тис.грн., що становить 99,2%  виконання, в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу ( код 41050300) – 31555,3 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім»ях (код 41050700) – 537,9 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( код 41050100) – 77044,4 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код 41050200) – 553,6 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (код 41051100) – 704,2 тис.грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41051200) – 362,1 тис.грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051400) – 1131,0 тис.грн.;

-         субвенція на лікування хворих на цукровий діабет ( код 41051500) – 617,2 тис.грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (код 41052000) – 505,8 тис.грн.

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код 41034500) – 1971,0 тис.грн.

Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 921,6 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 5856,3 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2018 року складають 6504,7 тис.грн., що становить до аналогічного періоду минулого року 127,7%  (відповідний період минулого року – 5093,0 тис.грн.), та 86,5% до уточненого річного плану,  а саме: плата за послуги надійшла в сумі 3009,5 тис.грн. (минулий рік – 2009,3 тис.грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:

по відділу культури – 352,9 тис.грн. (мин. рік – 251,3 тис.грн.), це батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку, що становить 61,7% до  річного плану;

по відділу освіти – 1945,9 тис.грн. (мин. рік – 1286,7  тис.грн.), це плата батьків за харчування дітей, навчання дітей в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщень, що становить 65,8% до  річного плану;

по центральній районній лікарні надійшло 644,3 тис.грн. (мин. рік – 426,7 тис.грн.) за медичні послуги населенню  - 100,6% до  річного плану);

по ЦПМСД –3,3 тис.грн. (мин. рік – 11,5 тис.грн.) (оренда приміщень);

по територіальному центру – 34,9 тис.грн. (мин.рік – 23,9 тис.грн.) за надані послуги швачки та перукаря та за  обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти (99,7% до річного плану);

СК “Прогрес” – 28,2 тис.грн. (мин.рік – 9,2 тис.грн.) за оренду приміщення (98,9% до  річного плану).

Крім того, за 9 місяців 2018 р. до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень в сумі 3495,2 тис.грн. (минулий рік – 3083,7 тис.грн.), в тому числі по відділу освіти – 1887,0 тис.грн.,   центральній районній лікарні – 845,7 тис.грн., ЦПМСД – 21,7 тис.грн., відділ культури – 105,6 тис.грн., територіальному центру – 635,2 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського  та лісогосподарського виробництвастановить 3,9 тис.грн.

До бюджету розвитку (спеціального фонду) надійшло субвенцій сільських/селищної рад в сумі 1028,9 тис.грн.

Надійшла субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в сумі 5913,5 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року видатки  районного бюджету становлять 270693,8тис. грн., з них видатки загального фонду – 260443,9тис. грн. при уточненому річному плані 343237,3 тис.грн., що становить 75,9 відсотка, видатки спеціального фонду – 10249,9 тис. грн. при уточненому річному плані 23661,5 тис.грн., що становить 43,3 відсотка.

Структура видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року слідуюча:

81,0 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів -  видатки на зарплату з нарахуванням;

10,5 % -   видатки на енергоносії;

  2,4  %  -    видатки на харчування та медикаменти;

   6,1 %   -    інші видатки.

 В порівнянні з відповідним періодом 2017 року профінансовано видатків загального фонду районного бюджету на 24837,3 тис.грн. більше, або на 10,5 % , з них:

  видатки на заробітну плату з нарахуванням збільшились на 24885,7 тис. грн. (126,2%), профінансовано 119723,6 тис.грн.;

               на енергоносії збільшились на 52,8 тис.грн. (100,3 %), профінансовано 15552,8 тис. грн.;

               на харчування збільшились на 146,8 тис.грн. (105,2%), профінансовано 2997,0 тис. грн..;

               на медикаменти збільшились на 55,0 тис.грн. (111,5%), профінансовано 531,2 тис. грн..

Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за  9 місяців 2018 року  (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з відповідним періодом 2017 року характеризується наступними показниками:    

                                                                                                               тис.грн.                                               

 

 

9 місяців 2017р.

 

 

9 місяців 2018 р.

 

Відхилення

%

Державне управління

    1348,5

   1844,0

+ 495,5

161,6

Освіта

  80779,2

102043,5

+ 21264,3

123,7

Охорона здоров’я

  26164,7

      30003,5

+ 3838,8

113,5

Соцзахист

114556,1

115983,9

+ 1427,8

154,6

Культура

    7631,2

    7269,0

- 362,2

  90,5

Спорт

    1599,8

        1928,9

+ 329,1

115,6

 

 

З районного бюджету направлялись кошти  на утримання ФСТ “Колос”  в сумі 92,5 тис.грн.  при  уточнених річних призначеннях 131,1 тис. грн. та ДЮСШ «Колос» в сумі 248,8 тис.грн. при уточненених річних призначеннях 288,1 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2018 рокубули профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішеннями районної ради,  в сумі 1820,7 тис.грн., а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 67,4тис. грн.;

 - районна програма розвитку фізичної культури і спорту«Баришівщина спортивна»– 178,7тис. грн.;

- програма розвитку та удосконаленняроботи Баришівського районного    комунального підприємства «Районне інформаційне агентство»  - 254,2тис. грн.;

- районна комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» - 233,5 тис. грн.;

-програма з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних силах України в Баришівському районі «Призовник» - 38,1 тис. грн.;

- програма розвитку та підтримки ветеранського руху в Баришівському районі  - 10,0 тис.грн.

-районна програма «Турбота» - 207,5 тис. грн;

- районна програма розвитку культури – 157,7 тис. грн.;

- програма розвитку системи освіти ( напрям «Обдарована дитина») – 56,2 тис. грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 160,2 тис. грн.;

-програма розвитку місцевого самоврядування в Баришівському районі – 97,8 тис.грн.;

- програма «Цукровий та нецукровий діабет» - 226,1 тис.грн.

     - програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Баришівським районом – 50,0 тис.грн.;  

      - програма належного надання послуг у сфері державної реєстрації – 20,0 тис.грн.;

- програма забезпечення виконання Баришівською райдержадміністрацією делегованих їй Баришівською районною радою повноважень – 17,0 тис.грн.;

- програма розвитку дитячо-юнацького футболу – 12,3 тис.грн.;

- програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки та забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом у Баришівській райдержадміністрації на 2018 рік – 34,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету за 9 місяців 2018 року проведено видатки на виплату допомог сім"ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі  31555,3  тис.грн., заборгованість  на звітну дату відсутня.

На державну  соціальну допомогу по утриманню  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів видатки склали  537,9 грн.

По наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату електроенергії, теплопостачання, природного газу, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття за9 місяців 2018року  проведено розрахунків у сумі 77044,4тис.грн., у тому числі  направленона погашеннязаборгованостіминулого року  41000,0 тис.грн.За звітними даними на 01.10.2018року рахується зареєстрована кредиторська заборгованість поточного року  в сумі13965,6тис.грн.

 По пільгах та субсидіях населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу профінансовано 553,6 тис.грн.(заборгованість  минулого року).  На звітну  дату рахується  зареєстрована кредиторська заборгованість   поточного року в сумі  96,7 тис.грн.

 По субвенції з Державного бюджету  на надання пільг з послуг зв”язку  та інших передбачених законодавством пільг на звітну дату рахується прострочена  кредиторська заборгованість (з 2015 року) в сумі  25,5 тис.грн. в т.ч.:по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 6,4 тис.грн., по інших пільгах громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 19,1 тис.грн. Заборгованість виникла в зв»язку з тим, що  в державному бюджеті на 2018 рік, як і у попередні роки не передбачені виплати по цій субвенції.

 Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 10249,9 тис.грн., з них:

-  платні послуги – 3124,8 тис.грн. (відповідний період минулого року – 2008,2 тис. грн.);

- кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 3190,1 тис.грн. (відповідний період минулого року – 2874,6 тис. грн.);

- спеціальні видатки – 3935,0 тис. грн. (відповідний період минулого року – 4934,9 тис. грн.). 

За рахунок платних послуг на заробітну плату  з нарахуванням направлено 447,3тис. грн., на харчування – 1790,4тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.10.2018складає 14087,8 тис.грн.по субвенціях з держбюджету В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 27168,9 тис.грн. (- 65,8 %). Прострочена кредиторська заборгованість складає 13628,4 тис.грн. за рахунок субвенції з держбюджету. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 1190,3 тис. грн. (-8,0 % ).

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.10.2018 становить 13953,7 тис.грн. (в т.ч. місцевого бюджету – 4037,6 тис.грн., медичної субвенції – 0,1 тис.грн.,  освітньої – 7303,8 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 118,5 тис.грн.,субвенції сільських рад – 547,9 тис.грн., субвенції на «Нову українську школу» - 423,0 тис.грн.,на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1522,8 тис.грн.), по спеціальному фонду – 1917,8 тис.грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ (власні надходження) – 1561,2 тис.грн., коштів на спецвидатки – 6273,3 тис.грн. (в т.ч. субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 52,6 тис.грн., субвенції сільських рад – 106,8 тис.грн., охорона навколишнього середовища – 200,4 тис.грн., субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості – 5913,5 тис.грн.).

 

 

Начальник управління фінансів  Т.Б.Мойсієнко