Управління освіти молоді та спорту

Управління освіти,молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації

Підпорядкованість: департамент  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Поштова адреса:  07500, Київська область, смт Баришівка,  провулок Банний, 3

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В.о. начальника  управління

Гапич Світлана Борисівна

тел. 5-15-48

ГРАФІК РОБОТИ:

ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР 8.00 – 17.00

П”ЯТНИЦЯ 8.00 – 16.00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 12.00 – 12.45

 

 Г Р А Ф І К  П Р И Й О М У  Г Р О М А Д Я Н

В.о. начальника відділу освіти управління освіти, молоді та спорту

(http://baryshivskyi-rvo.edukit.kiev.ua/)

Гапич Світлана Борисівна

Середа  з 9.00 до 16.00

 

Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері освіти, сім’ї, жінок, молоді, фізичної культури та спорту;

2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту;

4) розроблення і подання на розгляд Баришівської районної державної адміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, сім'ї, жінок, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

5) координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

6) аналіз стану освіти, молоді, фізичної культури та спорту в районі, розроблення регіональних програм їх розвитку, організація і контроль виконання цих програм;

7) здійснення організації роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства;

8) сприяння розвитку мережі навчальних закладів району з урахуванням потреб особистості й регіональної специфіки; утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів для задоволення освітніх потреб населення, тощо;

9) організація роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

10) вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

11) координація діяльності навчальних закладів району, організація роботи з їх нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

12) координація, контроль та забезпечення у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту, соціальне становлення та розвиток сім’ї, дітей, молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї; забезпечує координацію роботи з утворення центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

13) надання в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичної допомоги з питань запобігання насильству в сім'ї;

14) забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;

15) проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

16) впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;

17) вживання заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

18) співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

19) організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

20) розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

21) контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів;

22) забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

23) підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності;

24) вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

25) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

27) координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

28) разом з органами охорони здоров'я здійснення загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

29) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

30) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

31) вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснення контролю за їх діяльністю;

32) здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

33) взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

34) здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

35) проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проведення в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

36) сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

37) здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

38) сприяння створенню умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством і батьківством;

39) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяння забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

40) вжиття в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

41) сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

42) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;